Vláda, členové Nejvyšší rady Manarianské rasy

Po odchodu Rea z Tausretu došlo k velké změně ve státním zřízení Manarianské civilizace. Byli odvoláni Velekněží chrámů ve všech planetárních systémech a královna Meritaton opustila po velké revoluci nejen svůj královský palác, ale také celou říši. Lid ustanovil představenstvo Nejvyšší rady, v jejímž čele sedí předseda/předsedkyně, jeho či její zástupce a členové rady. Tato vláda vládne z pozice důvěry celé Manarianské říše, je kdykoli odvolatelná a to samotným lidem. Avšak moudrý lid dobře ví, že členové rady jednají jen v jejich nejlepším zájmu. Pokud by tomu tak na jedné či druhé straně nebylo, hrozilo by zachvácení celé říše bezvěrctvím a anarchií, jenž by nakonec vedly ke zhroucení říše.

[ Královna Meritaton se synem ]

Členové nejvyšší rady:

Zde naleznete současné členy Nejvyšší rady a to seřazené v sestupném pořadí.

 

Předseda/předsedkyně rady

Jméno:           Eset

Předsedkyně rady má pravomoc měnit rasová politika, umístit nespolupracující členy do Exilu a vyhostit je z říše, má pravomoc měnit členy rady a měnit jejich pravomoce dle nejlepšího uvážení, nastavuje Rasové upgrady, disponuje s celou Rasovou armádou i Rasovým fondem, snaží se nejlépe určit směr dalšího vývoje rase v zájmu občanů. Je volena občany rasy.

 

 

Zástupce předsedy/předsedkyně

Jméno:      xtygr [střídá se s Metrackem]

V případě potřeby může téměř plnohodnotně zastoupit vůdkyni ve vedení rasy, avšak nemůže měnit rasovou politiku, rozdělovat rasové Upgrade body, vyhostit členy z rasy a nemůže odvolávat členy rady. Současná vůdkyně v něj vkládá svou důvěru.

 

 

Členové rady

Jména:     Patrajz, Kirin, Eipois, Chammurabi, Metracek, Sognus, Gabriel

Jsou do rady jmenování předsedou/předsedkyní rady. Očekává se, že na těchto postech se nacházejí zkušení občané(hráči). Dle důvěry předsedy/přesedkyně, jsou jim určené pravomoci. A to od umístění občanů(hráčů) do Exilu, přes dispozicí z Rasovým fondem a Rasovou armádou, právem měnit Daně dle potřeby říše(rasy), měnit vlastníky Centrálních planet atd. I v ně vložila současná předsedkyně svou plnou důvěru, že budou vždy jednat v zájmu říše(rasy) a jejich občanů(hráčů).

[ Zvolit předsedu/předsedkyni rady může každý občan(hráč), v sekci Vláda, svým hlasem ]