Centrální a Prvoplanety

Na této stránce si povíme něco o významu a funkcích Centrálních planet (CP) a Prvoplanet (PP).

*** Centrální planety ***

Každá rasa má stejný počet CP na počátku každého věku. Jedná se o centrální planety, jenž se nacházejí v každém solárním systému každé civilizace SGA. Oproti běžným planetám nevynikají jen svou velikostí, ale především svou naprostou odlišností pokud jde o povahy planet. Je nedůležité, zda na povrchu těchto planet panují mrazivé vichry, či naopak vládne nepředstavitelný žár, nebo jejich povrch oplývá hojností ráje. Jejich význam spočívá především v absolutní zástavbě Továrnami v nichž stroje těží a zpracovávají Naquadahovou rudu. Tyto planety tak přidávájí několik set tisíc až milionů jednotek Naquadahu denně do Denního zisku jejich vlastníka. Tímto pozitivem však jejich vlastnosti ani zdaleka nekončí. Nejen, že jsou mnohem odolnější vůči Dobývacím útokům, než běžné planety, ale především narozdíl od nich, může Předseda/předsedkyně rady nebo k tomu určení členové rady měnit libovolně jejich vlastníka, dle aktuální potřeby.

Centrální planety také čas od času získávají nějaký bonus, ať už v podobě slev na nákup armády, použití ZHN nebo slevněné ceny na výstavby budov.

Tím vším jsou pro každou rasu nepostradatelné.

[ Několik snímků Centrálních planet ]

*** Prvoplanety ***

Tímto označením se pyšní ohromné planety, pod jejichž povrchem se nachází nepředstavitelná ložiska Naquadahu, zatímco na povrchu planet bují čilý život až v 1200 městech s mnoha miliony obyvatel a otroků pracujích v dolech. Prvoplanety, narozdíl od Centrálních planet, nemohou měnit svého vlastníka. Mohou být pouze dobyty nepřátelskou rasou stejně jako CP. I ony mají oproti svým menším planetárním sestřičkám nespornou výhodu ve větší obranyschopnosti vůči veškerým druhům útoku.

V případě plné zástavby povrchu Továrnami, mohou být tyto obryně mezi planetami, velkým zdrojem Denního zisku naquadahu, a to až v několika milionech jednotkách denně. Jsou proto neocenitelnými klenoty vesmíru SGA.

[ Několik snímků Prvoplanet, pořízených kapitánkou výzkumné lodi Mahurat ]