Vznik a původ Manarianské rasy

Tak jako tomu bylo v případě mnoha ras v galaxii Mléčné dráhy, měli i dávní předkové Manarianů mnoho co do činění s nejmocnějším Goa´uldským vládcem Re. Tento bůh Slunce poprvé položil své chodidlo na nejobydlenější planetu Manarianské říše, Tausret, již okolo roku 16 tisíc před pozemským letopočtem. Skutečností zůstává, že ačkoli se tak jako jeho potomci a příbuzní změnili v usurpátorské krutovládce, v dobách, kdy pobýval na Tausret, byl ještě mnohem vstříčnější. Duchovně založený lid Manarianský na Tausret měl na samotného Rea za tisíc let jeho setrvání na planetě natolik silný vliv, že si učení kněží a kněžek Tausretu odnesl sebou do temnot vesmíru. Avšak, již ve zvrácené podobě toho, kdo sám chtěl být uctíván.

Nutno však podotknout, že právě on byl tím, kdo Manarianské civilizaci přinesl léčitelství, znalosti astronomie, matematických věd a technologií. Již za doby jeho pobývání na Tausret, celá civilizace za několik desetiletí pokročila tak, že v časech kdy se vydal na svou zničující cestu vesmírem, již  byla civilizace Manarianů o tisíce let dále, než kdy snila.

Přesto, že mnoho prostých občanů dodnes jakoukoli spojitost s tímto vládcem a Manarianskou civilizací odmítá jako lež nejhrubšího zrna, mnohé technologické přístroje jasně prokazují spojitost právě s Re. V dnešní době však naše rasa pokročila znovu kupředu a věci ryze technologické se opět začaly snoubit s duchovním světem Manarianů. A tak přestože jsme národem, jehož mnohé technologie překračují představivost našich vesmírných sousedů, jsme stále bytostmi, jenž nezapomínají na tu nejdůležitější stránku bytí, kterou jsou naše vlastní duše a mysl

    Nástroj lékařů, Reuti                        Vládce Re                      Mateřská loď, Naresh