***   Zákony rasy   ***

Spolu s odchodem Re a pádem královny Meritaton před mnoha tisíci let, zavládla v říši Manarianů anarchie, jenž hrozila jako ničivá bouře vyrvat z kořenů pradávné zákony naší civilizace. S nástupem Nejvyšší rady, jenž se postavila do čela celé říše, byly z vápencových lomů u města Tamaresh skalám vyrvány dva mohutné pylony. Na těchto pylonech, jenž byly vsazeny do země před vstupní bránou do Soudního dvora říše v hlavním městě Sathuru, jsou vytesány a zlatou barvou znak po znaku vymalované neměnné a pevné zákony Manarianské říše. Ty zákony, jenž si můžete přečíst níže, spolu s tresty, jenž následují za jejich porušení..

Měl by je znát každý Manarian, aby se vyvaroval činů, jenž by ho mohly přivézt ke zkáze.

[ Pylony se zákony před Soudním dvorem říše ]

***   Zákony v psané formě   ***

[ Soudní dvůr říše v Sathuru ]

§ Zákon První § :

Jsi jedním z členů jedné rasy. Jednej vždy tak, aby Tvé chování ve hře nepoškodilo Tvé spoluhráče v rase.

§ Zákon Druhý § :

Jednej vždy tak, jak Ti doporučí členové Vlády . Neboť oni jednají v nejlepším zájmu celé rasy, a tedy i Tebe.

§ Zákon Třetí § :

S čímkoli chceš poradit či cokoli chceš objasnit, obrať se na členy Vlády a oni Ti pomohou.

***   Zákon První, co se jim rozumí   ***

§ 1: Neodvádění daní do Rasového fondu a na Výzkum

Je přečinem, který snižuje objem Naquadahu v Rasovém fondu, z něhož jsou poskytovány dotace členům rasy a z něhož se nakupuje armáda.

Trest : Neposkytnutí dotací a jednotek z Rasové armády

§ 2: Spolupráce s nepřátelskou rasou

Je přečinem proti úsílí všech hráčů v rase, jenž se pokoušejí každý věk svou rasu pozvednout v tabulkách seřazení výše. Jakékoli poskytování informací nepřátelské rase během války, je proto považováno za akt zrady.

Trest: Okamžité uvrhnutí do Exilu a následné vyhoštění z rasy.

§ 3: Využívání chyb v systému hry, mulťačení a podvádění

Kterýkoli z těchto výše uvedených bodů může mít za následek nejen potrestání samotného hráče administrátory hry, ale také potrestání celé rasy. Pakliže se jedná o hráče zakládajícího si více účtů v různých rasách, dříve či později bude administrátory odhalen, a pravděpodobně také smazán a zabanován při opkovaném prohřešku. Rase takovýto hráč poškozuje dobré jméno a jeho smazání má za následek úbytek planet v celkovém počtu planet rasy. Totéž se týká podvádění v jakémkoli smyslu. O takovéto hráče, jenž neumí hrát poctivě a v duchu fair play, rasa Manarian nemá zájem.

Trest: Jako v §2, tj. Okamžité uvrhnutí do Exilu a následné vyhoštění z rasy.