Statusy

22.04.2010 19:49

 

Admin:
Nedává se, nepište si o něj.

S adminem se nehádáme, admin má vždy pravdu.Vůdce:
Vůdce si volí svobodně všichni hráči v dané rase v sekci vláda.
Prezentuje a hájí zájmy své rasy ve vesmíru.
Sestavuje si vládu, za kterou i zodpovídá, jako i za všechny občany v rase.

Zástupce:
Vybírá si jej a dosazuje vůdce rasy.
Pokud zde není vůdce, přebírá zodpovědnost a může jednat jeho jménem.

Ministři:
Dosazuje vůdce nebo zástupce rasy a také jim dává různé pravomoce.

Veterán:
Uděluje hlavní veterán Temny_Apofis, hráčům, kteří hrají aktivně už několik roků.
Tento status může být za nepříkladné chování kdykoliv odebrán.

Moderátor:
Uděluje hlavní moderátor Kuky, počet v rase je dle potřeby.
Status může být kdykoliv odebrán za neplnění moderátorských pravidel, nevhodné chování, či zneužití statusu.

Občan:
Každý hráč, který se zaregistruje do hry, bez dalších statusů.

Člen AM týmu:
Uděluje admin zipakn, nepište si o něj.
Status může být kdykoliv odebrán za neplnění AM pravidel, či zneužití statusu. Tento status slouží na udávání multi účtů (mulťáků).

Učitel:
Za učitele zodpovídá vůdce rasy, který je řídí a vybírá (počet bude usměrňován, dle potřeb).
Vůdce může požádat o odebrání statusu za neplnění povinností, ale také může navrhnout hráči odměnu za nadprůměrnou práci. Učitelem nemůže být vůdce ani zástupce.
Učitel v rase zodpovědně vybere hráče, kterým se dá status nováček a zašle jej aminu Paegas do pošty. Admin může odebrat status, kdykoliv během věku za neplnění povinností, či jiné prohřešky (např..požádání o status nováčka zkušeným hráčům).

Nováček :
O status si mohou hráči napsat sami učitelovi v rase, nebo své vládě, která to předá učiteli.
Status nemusí být adminy přidán, z důvodu, že se nejedná o nováčka.

Ostuda:
Za hrubé, či opakované porušovaní pravidel.

Ocenění Za čestnost:
Status, dostane každý hráč, podmínkou je hrát za stejný nick nejméně 2 věky, bez přerušení či změny názvu nicku. Status bude následovně dáván za dva věky čestného hraní.
Toto posuzuje HA Poor + návrhy mu může dávat celý admin tým a hráči sami - hlavně s tímto statusem
Status je výrazem uznání aminů, že hráč je čestným, férovým, dodržuje morální a slušné zásady chování, nepřechází z rasy do rasy, neprozrazuje interní informace ras.
Status „Za čestnost“ se začne přidělovat na Vaše písemné žádosti s předmětem: Čestnost a následnému schválení.
Status nebude dáván automaticky.
Podrobnosti, změny budou uvedeny na OA.
Pokud Vám odepíši že nemáte nárok - může to změnit dopis od hráčem s tímto statusem, nebo od jiného admina, který Vás zná. Změny, či případné dodatky budou napsány na OA  

Výhody statusu:
- můžou číst VIP fórum 
- na Hlavním vidí přesný čas serveru
- v obchodě vidí název planety a rasu od které pochází
- v obchodě může denně koupit o dvě planety více než Gold hráč